Khamis, 11 Disember 2008

Dilema Ibnu Shayyad...(1)

(1) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir dia berkata, "Saya melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahawa Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Saya bertanya (kepadanya), Anda bersumpah dengan nama Allah?" Dia menjawab, "Saya mendengar Umar bersumpah begitu di sisi Nabi Saw. tetapi Nabi tidak mengingkarinya."

..........................................................................................................................................................................

(2) Abu Dzar berkata, "Sungguh, jika saya bersumpah sepuluh kali bahawa Ibnu Shayyad adalah Dajjal lebih saya sukai daripada bersumpah satu kali bahawa dia bukan Dajjal." 

..........................................................................................................................................................................

(3) Ibnu Umar pernah berkata, "Demi Allah, saya tidak ragu-ragu bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah Ibnu Shayyad." 

..........................................................................................................................................................................

(4) Ibnu Umar pernah bertemu Ibnu Shayyad di suatu jalan kota Madinah, lalu ia mengucapkan kata-kata yang menjadikannya marah  hingga membuat keadaan menjadi kecoh. Lantas Ibnu Umar datang kepada Kafshah sedang berita itu telah sampai kepadanya, kemudian Hafshah berkata kepadanya, "Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Apakah yang engkau harapkan dari Ibnu Shayyad? Tidakkah engkau tahu bahawa Rasulullah Saw bersabda : "Sesungguhnya dia keluar dari kemarahan yang dibencinya."

Ibnu Shayyad mengetahui apa yang diperkatakan orang mengenai dirinya dan dia sangat marah, oleh sebab itu dia membela dirinya bahawa dia bukan Dajjal antaranya hadis.

(5) Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri Ra, ia bercerita,"Kami pernah melakukan haji atau umrah bersama Ibnu Shayyad, lalu kami berhenti di suatu tempat dan orang-orang pun berpecah hingga tinggal saya dan Ibnu Shayyad. Saya merasa sangat takut, mengingat apa yang dikatakan orang tentang dia. lalu dia membawa bekalnya dan meletakkannya bersama bekalku. Lalu saya berkata. "Sesungguhnya hari sangat panas. sebaiknya engkau letakkan di bawah pohon itu." Lalu ia melaksanakannya. Lantas aku dibawakan kambing. lalu ia mengambil cawan besar seraya berkata, "Minumlah, wahai Abu Sa'id'" Saya jawab, "Sesungguhnya hari amat panas, dan susu itu juga panas." Saya berkata demikian itu hanya karena saya tidak suka minum sesuatu dari tangannya atau mengambil sesuatu dari tangannya. Ia berkata, "Wahai Abu Sa'id, ingin rasanya aku mengambil tali lantas kugantungkan pada pohon, lalu kucekik leherku karena kekesalan hatiku terhadap apa yang dikatakan orang  mengenai diriku. Wahai Abu Sa'id, kalau orang samar2 terhadap hadis Rasulullah Saw maka tidaklah ada kesamaran atas kaum Anshar. Bukankah engkau termasuk orang yang paling tahu tentang hadits Rasulullah Saw? Bukankah Rasulullah Saw telah bersabda bahawa Dajjal itu mandul, tidak punyai anak, sedangkan saya punyai anak? Bukankah Rasulullah Saw telah bersabda bahawa Dajjal itu tidak blh memasuki Makkah dan Madinah, sedang saya tinggal di Madinah dan hendak menuju ke Makkah?" 

Kata Abu Sa'id, "Begitulah, hingga aku hampir2 menerima alasannya." Kata Ibnu Shayyad, "Ingatlah, demi Allah, Sesungguhnya saya mengenal Dajjal dan mengetahui tempat kelahirannya serta mengetahui di mana ia berada sekarang." Abu Sa'id berkata:  "Celakalah engkau pada setiap harimu."

..........................................................................................................................................................................

Timbul kemusykilan di kalangan para ulama mengenai masalah Ibnu Shayyad ini, sebahagian mereka mengatakan bahawa Ibnu Shayyad adalah Dajjal dan mereka beralasan dengan sumpah beberapa orang sahabat bahawa dia adalah Dajjal. Dan sebahagian lagi berpendapat bahawa dia bukan Dajjal dengan mengemukakan alasan hadits Tamim Ad-Dari.

nota kaki:

(1) Shahih Bukhari, Kitab Al-l'tisham bil-Kitab Was sunnah Shahih Muslim, Kitabul Fitan

(2) Hadits Riwayat Imam Ahmad

(3) Sunan Abi Daud, Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya shahih." Fathul-Bari 13: 325

(4) Shahih Muslim 18:57

(5) Shahih Muslim 18:51-52Tiada ulasan: